SPD (Sistema Personalitzat de Dosificació)

Als pacients que prenen diferents medicaments al dia els elaborem un blíster setmanal amb la seva medicació, organitzat per dies i hora del dia. Així assegurem la seva correcta administració.

Estem acreditats pel col·legi de farmacèutics de Barcelona.